Εαν είστε παιδαγωγός, παρέχετε ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες μάθησης  και θεωρείτε ότι μοιράζεστε το όραμα μας για εξατομικευμένη και αποδοτική εκπαίδευση των μαθητών και επιθυμείτε να παραδίδετε ιδιαίτερα μαθήματα για το δημοτικό, τότε θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.  Δεν κρίνεται απαραίτητο να είστε εκπαιδευτικός της Α’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς η ομάδα μας ενδιαφέρεται να επεκταθεί και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, όπου θα σας ζητηθεί να υποβάλετε και το βιογραφικό σας. Θα πρέπει να διευκρινίζετε σε ποιες περιοχές της Αττικής μπορείτε να κάνετε μαθήματα.

 

Designed by mosaic